תרשים ‭:13-11‬ בקרת מעורבות בעלי עניין: תרשים זרימה של בתהליך