תרשים ‭:13-10‬ בקרת מעורבות בעלי עניין: תשומות, כלים ושיטות ותפוקות