13.4 בקרת מעורבות בעלי עניין

בקרת מעורבות בעלי העניין היא תהליך של מעקב אחר הקשרים הכוללים של בעלי העניין בפרויקט והתאמת האסטרטגיות והתכניות למעורבות בעלי העניין . התועלת העיקרית בתהליך היא בכך שהוא ? שמר או יגביר את היעילות ואת התכליתיות של הפעילות של בעלי הענ"ן ומעורבותם , במקביל להתפתחות הפרויקט ולשינויים בסביבהתו . התשומות , הכלים והשיטות והתפוקות של תהליך זה מתוארות בתרשים . 13-10 תרשים 13-11 הוא תרשים הזרימה של התהליך . פעילויות למעורבןת בעלי העניין נכללות בתכנית לניהול בעלי העניין ומבוצעות במהלך מחזור ח 11 הפרויקט . יש לבקר את מעורבות בעלי העניין ללא הרף .  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ