13.3.3 ניהול מעורבות בעלי עניין: תפוקות

13 . 3 . 3 . 1 רשימת סוגיות תוצאתו של ניהול מעורבות בעלי העניין יכולה להיות הכנת יומן סוגיות . יומן זה מתעדכן בד בבד עם זיהוי של סוגיות חדשות ופתרון סוגיות עדכניות . 13 . 3 . 3 . 2 בקשות לשינוי ניהול מעורבות בעלי העניין יכול להניב בקשות לשינוי במוצר או בפרויקט . הוא גם יכול לכלול פעולות מתקנות או פעולות מניעה לפרויקט עצמו או לקשר עם בעלי העניין המושפעים , בהתאם למקרה . 13 . 3 . 3 . 3 עדכונים לתכנית ניהול פרויקט רכיבי התכנית לניהול הפרויקט שעשויים להתעדכן הם , בין היתר , תכנית לניהול בעלי העניין . תכנית זו מתעדכנת כאשר מזהים דרישות חדשות של בעלי העניין או דרישות שהשתנו . לדוגמה , אפשר שכבר לא יהיה צורך בהודעות מסוימות , או ששיטת תקשורת בלתי יעילה תוחלף בשיטה אחרת , או שתזוהה דרישת תקשורת חדשה . התכנית מתעדכנת גם כתוצאה מטיפול בחששות ופתרון סוגיות . לדוגמה , אפשר שייקבע שלבעל עניין יש צורכי מידע נוספים . 13 . 3 . 3 . 4 עדכונים למסמכי פרויקט מסמכי הפרויקט שעשו"ם להתעדכן הם , בין היתר , רשימת בעלי העניין . רשימה זו מתעדכנת כשמשתנה המידע על בעלי העניין , כאשר מזוהים בעלי עניין חדשים , כאשר ...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ