13.3.2 ניהול מעורבות בעלי עניין: כלים ושיטות

13 . 3 . 2 . 1 שיטות תקשורת מתוארות בסעיף . 10 . 1 . 2 . 4 במהלך ניהול המעורבות של בעלי העניין , מסתייעים בשיטות התקשורת שזוהו עבור כל בעל עניין בתכנית ניהול התקשורת . על סמך דרישות התקשורת של בעלי העניין , מנהל הפרויקט מחליט באילו מבין שיטות התקשורת האלה ישתמשו בפרויקט , כיצד ומתי . 13 . 3 . 2 . 2 כישורים בין אישיים מנהל הפרויקט מיישם כישורים בינאישיים כדי לנהל את ציפיות בעלי העניין . לדוגמה : בניית אמון ; פתרון מחלוקות ; הקשבה פעילה ; התגברות על התנגדות לשינוי . 13 . 3 . 2 . 3 כישורי ניהול מנהל הפרויקט מיישם כישורי ניהול כדי לתאם וכדי ליצור הרמוניה בקבוצה לקראת השגת מטרות הפרויקט . לדוגמה : לקדם הסכמה כללית לגבי מטרות הפרויקט ; להשפיע על אנשים לתמוך בפרויקט ; לשאת ולתת על הסכמים כדי לספק את צורכי הפרויקט ; לשנות התנהגות ארגונית כדי לקבל את תוצאות הפרויקט .  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ