13.3.1 ניהול מעורבות בעלי עניין: תשומות

13 . 3 . 1 . 1 תכנית ניהול בעלי עניין מתוארת בסעיף . 13 . 2 . 3 . 1 התכנית למעורבות בעלי העניין מספקת הנחיות בנוגע לאופן שבו אפשר לערב את בעלי העניין השונים בפרויקט בצורה מיטבית . התכנית לניהול בעלי העניין מתארת את השיטות ואת הטכנולוגיות שבהן משתמשים עבור התקשורת עם בעלי העניין . תכנית זו נועדה לקבוע את רמת הקשר עם בעלי העניין השונים . במקביל למסמכים אחרים , היא מסייעת להגדיר אסטרטגיה לזיהוי בעלי העניין ולניהולם במשך כל מחזור חיי הפרויקט . 13 . 3 . 1 . 2 תכנית ניהול תקשורת מתוארת בסעיף . 10 . 1 . 3 . 1 תכנית ניהול התקשורת מספקת הנחיות ומידע על ניהול הציפיות של בעלי העניין . המידע שבו משתמשים הוא , בין היתר : דרישות תקשורת של בעלי עניין ; המידע שיימסר , לרבות שפה , תבנית , תוכן ורמת פירוט ; הסיבה להפצת המידע ; אנשים או קבוצות שיקבלו את המידע ; תהליך הסלמה . 13 . 3 . 1 . 3 יומן שינויים מתואר ב 0 עיף . 4 . 5 . 3 . 2 יומן שינויים נועד לתעד שינויים המתרחשים במהלך הפרויקט . שינויים אלה - והשפעתם על הפרויקט במונחים של זמן , עלות וסיכונים - מתוקשרים לבעלי העניין המתאימים . 13 . 3 . 1 . 4 נכסי ...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ