תרשים ‭:13-9‬ ניהול מעורבות בעלי עניין: תרשים זרימה של נתהליך