תרשים ‭:13-8‬ ניהול מעורבות בעלי עניין: תשומות, כלים ושיטות ותפוקות