13.2.3 תכנון ניהול בעלי עניין: תפוקות

13 . 2 . 3 . 1 תכנית ני הול בעלי עניין התכנית לניהול בעלי העניין היא רכיב של התכנית לניהול הפרויקט ( סעיף ( 4 . 2 . 3 . 1 והיא מזהה את א 0 טר 0 גיות הניהול הנדרשות כדי לערב את בעלי העניין בצורה יעילה . תכנית ניהול בעלי העניין יכולה להיות רשמית או בלתי רשמית , מפורטת מאוד או כללית , על סמך צורכי הפרויקט . נוסף על הנתונים שנאספו ברשימת בעלי העניין , התכנית לניהול בעלי העניין מספקת לרוב : רמות מעורבות רצויות ועדכניות של בעלי עניין עיקריים ; תכולה והשפעה של שינויים עבור בעלי עניין ; יחסי גומלין שזוהו וחפיפה אפשרית בין בעלי עניין ; דרישות תקשורת של בעלי עניין עבור שלב הפרויקט הנוכחי ; מידע שיחולק לבעלי עניין , לרבות שפה , תבנית , תוכן ורמת פירוט ; סיבות להפצת המידע וההשפעה הצפויה על מעורבות בעלי עניין ; מסגרת זמנים ותדירות להפצת המידע הנדרש לבעלי ענ"ן ; שיטה לעדכון ולעידון תכנית ננ'הול לבעלי העניין במקביל להתקדמות הפרויקט והתפתחותו . מנהלי הפרויקט צריכים להיות מודעים לאופייה הרגיש של תכנית הניהול של בעלי העניין ולנקוט את אמצעי הזהירות הנאותים . לדוגמה , מידע על בעלי עניין שמתנגדים לפרויקט ע...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ