13.2.2 תכנון ניהול בעלי עניין: כלים ושיטות

13 . 2 . 2 . 1 חוות דעת מומחים על סמך מטרות הפרויקט , מנהל הפרויקט צריך ליישם חוות דעת של מומחים כדי להחליט על רמת המעורבות הנדרשת מכל בעל עניין בכל שלב של הפרויקט . לדוגמה , בתחילתו של הפרויקט , אפשר שתהיה נחוצה מעורבות גבוהה של בעלי עניין בכירים שמטרתה להסיר מכשולים כלשהם בפני הצלחה . לאחר שמכשולים אלה הוסרו בהצלחה , ייתכן שיידרש רק שבעלי עניין בכירים ישנו את רמת המעורבות שלהם מהובלה לתמיכה , ובעלי עניין אחרים , כגון משתמשי קצה , יהפכו חשובים יותר . כדי ליצור תכנית לניהול בעלי העניין , יש לבקש לקבל את דעתם ולשמוע מניסיונם של קבוצות או של יחידים בעלי הכשרה מקצועית או מומחיות תוכן בנושא , או בעלי תובנות בקשרים שבתוך הארגון כגון : הנהלה בכירה ; חברי צוות פרויקט ; יחידות או אנשים אחרים בתוך הארגון ; בעלי עניין עיקריים שזוהו ; מנהלי פרויקט שעבדו על פרויקטים באותו תחום ( במישרין או באמצעות לקחים שהופקו ;( מומחי תוכן בתחום העסקים או הפרויקט ; קבוצות בענף התעשייה או יועצים ; איגודים מקצועיים וטכניים , גופים רגולטור"ם וארגונים לא ממשלתיים . חוות דעת של מומחים אפשר להשיג באמצעות התייעצויות איש...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ