13.2.1 תכנון ניהול בעלי עניין: תשומות

13 . 2 . 1 . 1 תכנית ניהול פרויקט מתוארת בסעיף . 4 . 2 . 3 . 1 המידע המשמש להכנת התכנית לניהול בעלי העניין כולל , בין היתר : מחזור החיים שנבחר לפרויקט והתהליכים ש"ושמו בכל שלב ; תיאור אופן ביצוע העבודה להשגת מטרות הפרויקט ; תיאור אופן מתן המענה לדרישות משאבי האנוש ואופן הטיפול והבנייה של תפקידים ותחומי אחריות , קשרי דיווח וניהול איוש עבור הפרויקט ; תכנית ניהול שינויים שמתעדת את אופן הבקרה והמעקב אחר שינויים ; צרכים ושיטות לתקשורת בקרב בעלי עניין . 13 . 2 . 1 . 2 רשימת בעלי עניין מתוארת בסעיף . 13 . 1 . 3 . 1 רשימת בעלי העניין מספקת את המידע הנחוץ לתכנן דרכים נאותות לערב בעלי עניין בפרויקט . 13 . 2 . 1 . 3 גורמים סביבתיים של הארגון מתוארים בסעיף . 2 . 1 . 5 כל הגורמים הסביבתיים של הארגון משמשים תשומות לתהליך זה מאחר שיש להתאים את ניהולם של בעלי העניין לסביבת הפרויקט . מביניהם , תרבות ארגונית , מבנה ואווירה פוליטית חשובים במיוחד , מאחר שהם מסייעים לקבוע את האפשרויות הטובות ביותר לתמוך בתהליך התאמה טוב יותר לניהול בעלי העניין . 13 . 2 . 1 . 4 נכסי תהליכים ארגוניים מתוארים בסעיף . 2 . 1 . ...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ