תרשים ‭:13-6‬ תכנון ניהול בעלי עניין: תרשים זרימה של התהליך