תרשים ‭:13-5‬ תכנון ניהול בעלי עניין: התשומות, הכלים והשיטות והתפוקות