13.2 תכנון ניהול בעלי עניין

תכנון הניהול של בעלי העניין הוא תהליך של פיתוח אסטרטגיות ניהול נאותות במטרה לערב את בעלי העניין בצורה אפקטיבית לאורך כל ח" הפרויקט , בהתב 00 על ניתוח הצרכים שלהם , האינטרסים שלהם וההשפעה שלהם על הצלחת הפרויקט . התועלת העיקרית בתהליך היא בכך שהוא מ 0 פק תכנית פעולה ברורה עבור הקשר עם בעלי הענ"ן בפרויקט , כדי לתמוך באינטרסים של הפרויקט . התשומות , הכלים והשיטות והתפוקות של תהליך זה מתוארים בתרשים . 13-5 תרשים 13-6 מתאר הוא הזרימה של התהליך . תכנון הניהול של בעלי העניין מזהה כיצד ישפיע הפרויקט על בעלי העניין . כך , מנהל הפרויקט יכול לפתח דרכים שונות כדי לערב ביעילות את בעלי העניין בפרויקט , כדי לנהל את הציפיות שלהם ובסופו של דבר כדי להשיג את מטרות הפרויקט . ניהול בעלי העניין כרוך ביותר מאשר שיפור התקשורת ודורש יותר מאשר ניהול צוות . ניהול בעלי העניין עו 0 ק ביצירה ובתחזוקה של קשרים בין צוות הפרויקט ובין בעלי העניין , מתוך כוונה לתת מענה לצרכים ולדרישות של שניהם במסגרת גבולות הפרויקט . תהליך זה יוצר את התכנית לניהול בעלי העניין , שמכילה תכניות מפורטות כיצד ניתן להשיג ניהול יעיל של בעלי הענ...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ