13.1.2 זיהוי בעלי עניין: כלים ושיטות

13 . 1 . 2 . 1 ניתוח בעלי עניין ניתוח בעלי העניין הוא שיטה לאיסוף ולניתוח מידע כמותי ואיכותי בצורה שיטתית שמטרתו לקבוע לאילו אינטרסים יש לתת את הדעת לאורך כל הפרויקט . ניתוח בעלי העניין מזהה את האינטרסים , את הציפיות ואת ההשפעה שלהם וקושר אותם למטרת הפרויקט . הוא גם עוזר לזהות קשרים של בעלי עניין ( עם הפרויקט ועם בעלי עניין אחרים ) שיכולים לשמש ליצירת קואליציות ושותפויות אפשריות כדי לשפר את סיכויי ההצלחה של הפרויקט , בצד קשרים של בעלי עניין שצריכים להיות מושפעים בצורה שונה בחלקים שונים של הפרויקט או של השלב בפרויקט . ניתוח בעלי העניין כולל לרוב את השלבים הבאים : זיהוי כל בעלי העניין האפשריים בפרויקט ומידע רלוונטי לגביהם , כגון התפקידים , המחלקות , האינטרסים , הידע , הציפיות ורמות ההשפעה שלהם . לרוב קל לזהות את בעלי העניין העיקריים . הם כוללים כל אדם בתפקיד של מקבל החלטות או מנהל המושפע מתוצאת הפרויקט , למשל נותן החסות , מנהל הפרויקט והלקוח העיקרי . זיהוי בעלי עניין אחרים מתבצע בדרך כלל על ידי זיהוי בעלי העניין שזוהו ועל ידי הרחבת הרשימה עד שנכללים בה כל בעלי העניי ! האפשריים ; ניתוח הה...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ