13.1.1 זיהוי בעלי עניין: תשומות

13 . 1 . 1 . 1 מסמך "זום פרויקט מתואר בסעיף . 4 . 1 . 3 . 1 מסמך ייזום הפרויקט יכול לספק מידע על קבוצות פנימיות וחיצוניות הקשורות לפרויקט ומושפעות מתוצאת הפרויקט או מביצועו , כגון נותני חסות לפרויקט , לקוחות , אנשי צוות , קבוצות ומחלקות המשתתפות בפרויקט , ואנשים או ארגונים אחרים המושפעים מהפרויקט . 13 . 1 . 1 . 2 מסמכי רכש מתוארים בסעיף . 12 . 1 . 3 . 3 אם הפרויקט הוא תוצאה של פעילות רכש או שהוא מבוסס על חוזה מוגדר , הצדדים לחוזה הם בעלי עניין עיקריים בפרויקט . יש להחשיב גם צדדים רלוונטיים אחרים , דוגמת ספקים , כחלק מרשימת בעלי העניין בפרויקט . 13 . 1 . 1 . 3 גורמים סביבתיים לארגון מתוארים ב 0 עיף . 2 . 1 . 5 גורמים סביבתיים לארגון שיכולים להשפיע על תהליך זיהוי בעלי עניין הם , בין היתר : תרבות ומבנה ארגוניים ; תקנים ממשלתיים ותקני ענפי תעשייה ( לדוגמה , תקנות ותקני מוצר ;( מגמות גלובליות , אזוריות או מקומיות ושיטות או הרגלים . 13 . 1 . 1 . 4 נכסי תהליכים ארגוניים מתוארים בסעיף . 2 . 1 . 4 נכ 0 י התהליכים הארגוניים שיכולים להשפיע על תהליך הזיהוי של בעלי העניין הם , בין היתר : תבניות של ...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ