תרשים ‭:13-3‬ זיהוי בעלי עניין: תרשים זרימה של התהליך