13.1 זיהוי בעלי עניין

זיהוי בעלי העניין הוא תהליך לזיהוי האנשים , הקבוצות או הארגונים שעשויים להשפיע על החלטה , על פעילות או על תוצאה של הפרויקט , או להיות מושפעים מכל אחד מאלה , וניתוח ותיעוד המידע הרלוונטי הנוגע לענייניהם , למעורבותם , ליח 0 י התלות ההדדיים ולהשפעות שעשויות להיות להם על הצלחת הפרויקט . התועלת העיקרית בתהליך היא בכך שהוא מאפשר למנהל הפרויקט לזהות את המיקוד הנאות עבור כל בעל עניין או קבוצת בעלי עניין . התשומות , הכלים והשיטות והתפוקות של תהליך זה מתוארים בתרשים . 13-2 תרשים 13-3 הוא תרשים הזרימה של התהליך . בעלי העניין בפרויקט הם יחידים , קבוצות או ארגונים שעשויים להשפיע על החלטה , על פעילות או על תוצאה של פרויקט , להיות מושפעים מהן או לראות עצמם כמושפעים מהן . עמם נמנים אנשים וארגונים כגון לקוחות , מתני ח 0 ות , הארגון המבצע והציבור שמעורבים באופן פעיל בפרויקט , או שהאינטרסים שלהם עשויים להיות מושפעים לחיוב או לשלילה מביצוע הפרויקט או מהשלמתו . אפשר גם שתהיה להם השפעה על הפרויקט ועל תוצריו . בעלי העניין יכולים להיות ברמות שונות בתוך הארגון ובעלי רמות סמכות שונות , או שהם עשויים להיות חיצונ...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ