13 ניהול בעלי עניין בפרויקט

ניהול בעלי עניין בפרויקט כולל את התהליכים הנדרשים לזיהוי האנשים , הקבוצות או הארגונים שעשויים להשפיע על הפרויקט או להיות מושפעים ממנו , לניתוח ציפיותיהם של בעלי העניין והשפעתם על הפרויקט , ולפיתוח אסטרטגיות ניהול נאותות לצורך מעורבות יעילה של בעלי העניין בהחלטות הפרויקט ובביצועו . ניהול בעלי העניין מתמקד גם בתקשורת מתמשכת עם בעלי העניין שמטרתה להבין את צורכיהם ואת ציפיותיהם , להתמודד עם סוגיות בעת התרחשותן , לטפל באינטרסים סותרים ולטפח מעורבות נאותה של בעלי העניין בהחלטות הפרויקט ובפעילויותיו . יש לנהל את שביעות הרצון של בעלי העניין כמטרה העיקרית של הפרויקט . תרשים 13-1 מציג סקירה של תהליכי הניהול של בעלי העניין בפרויקט , שכוללים : 13 . 1 זיהו בעלי עניין - התהליך לזיהוי האנשים , הקבוצות או הארגונים שעשויים להשפיע או להיות מושפעים מהחלטה , מפעילות או מתוצאה של הפרויקט ; וכן ניתוח ותיעוד של מידע רלוונטי הנוגע לאינטרסים שלהם , למעורבותם , לקשרי התלות ההדדיים ולהשפעה האפשרית על הצלחת הפרויקט ; 13 . 2 תכנון ניהול בעלי עניין - התהליך לפיתוח אסטרטגיות ניהול נאותות כדי ליצור מעורבות ? עילה של ...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ