12.4.3 סגירת רכש: תפוקות

12 . 4 . 3 . 1 רכישות שנסגרו הקונה , לרוב באמצעות מנהל הרכש המוסמך שלו , מודיע לספק באופן רשמי ובכתב שהחוזה הושלם . לרוב מגדירים את הדרישות לסגירת רכש רשמית כחלק מתנאי החוזה ומהתניותיו וכוללים אותן בתכנית ניהול הרכש . 12 . 4 . 3 . 2 עדכונים לנכסי תהליכים ארגוניים מרכיבי נכסי התהליכים הארגוניים שעשויים להתעדכן הם , בין היתר : תיק רכש - מכינים אוסף מלא וממופתח של מסמכי חוזה , לרבות החוזה הסגור , לשם הוספתו לקובצי הפרויקט הסופיים ; קבלת התוצר - אפשר שהארגון "דרש לשמור תיעוד של קבלה רשמית של התוצרים שסיפק הספק . תהליך סגירת הרכש מבטיח עמידה בדרישת תיעוד זו . דרישות לקבלה רשמית של התוצר ואופן הטיפול בתוצרים הלא תואמים מוגדרות בדרך כלל בהסכם ; תיעוד לקחים שהופקו - כדי לשפר רכישות עתידיות , יש להכין לקחים שהופקו , התנסויות והמלצות לשיפור תהליכים שיתויקו בתיק הפרויקט .  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ