12.4.1 סגירת רכישות: תשומות

12 . 4 . 1 . 1 תכנית ניהול פרויקט מתוארת בסעיף . 4 . 2 . 3 . 1 תכנית ניהול הפרויקט מכילה את תכנית ניהול הרכש , המספקת את הפרטים ואת ההנחיות לסגירת רכישות . 12 . 4 . 1 . 2 מסמכי רכש כדי לסגור את החוזה , אוספים , מתייגים ומתייקים את כל מסמכי הרכש . את המידע על לוח הזמנים של החוזה , על התכולה , על האיכות ועל ביצועי העלות מקטלגים יחד עם כל מסמכי השינויים של החוזה , רשומות התשלומים ותוצאות הבדיקות . אפשר להשתמש במידע זה עבור נתוני לקחים שהופקו וכבסיס להערכת ספקים עבור חוזים עתיד . ם"  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ