תרשים ‭:12-8‬ סגירת רכש: תשומות, כלים ושיטות ותפוקות