12.4 סגירת רכש

סגירת רכש היא תהליך של ההשלמה של כל פעולות הרכישה . התועלת העיקרית בתהליך זה היא בכך , שהוא מתעד הסכמים ומסמכים קשורים כסימוכין עתידים . התשומות , הכלים והשיטות והתפוקות של תהליך זה מתוארים בתרשים . 12-8 תרשים 12-9 הוא תרשים הזרימה של התהליך . בתהליך סגירת הרכש מבצעים גם פעילויות מינהלתיות כגון סגירת תביעות פתוחות , עדכון רשומות שמטרתו לשקף תוצאות סופיות וגניזת מידע לשימוש עתידי . סגירת הרכש מתייחסת לכל חוזה רלוונטי לפרויקט או לשלב בפרויקט . בפרויקטים מרובי שלבים , תנאי בחוזה עשוי לחול רק על שלב נתון של הפרויקט . במקרים כאלה , תהליך סגירת הרכש סוגר את הרכש / רכישות הרלוונטיות לאותו שלב בפרויקט . תביעות שלא יושבו עש 1 יות להתברר בבית משפט אחרי סגירת החוזה . תנאי החוזה עשויים להכתיב נהלים מיוחדים לסגירת החוזה . בתהליך סגירת הרכש מוודאים שהושלמו או הופסקו הסכמים חוזיים ובכך תומכים בתהליך סגירת הפרויקט או השלב ( סעיף . ( 4 . 6 סגירה מוקדמת של חוזה היא מקרה מיוחד של סגירת רכש שיכול להיות תוצאה של הסכמה הדדית בין שני הצדדים , של הפרת החוזה על ידי אחד הצדדים , או של שיקולי נוחות של הקונה , אם...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ