12.3.3 בקרת רכש: תפוקות

12 . 3 . 3 . 1 מידע על ביצוע העבודה מידע על ביצוע העבודה מספק בסיס לזיהוי בעיות שוטפות או אפשריות שמטרתו לתמוך בתביעות מאוחרות יותר או ברכישות חדשות . באמצעות דיווח על ביצועיו של ספק , הארגון מרחיב את הידע על ביצועי הרכש . ידע זה תומך בחיזוי משופר , בניהול סיכונים ובקבלת החלטות . דוחות ביצוע מסייעים גם במקרים של מחלוקת עם הספק . מידע על ביצוע העבודה , ובכלל זה דיווח על עמידה בתנאי החוזים , מספק לארגונים הרוכשים מנגנון העוקב אחר תוצרים מסוימים שצפויים מספקים ושהתקבלו על ידם . דוחות עמידה בתנאי החוזה תומכים בתקשורת משופרת עם ספקים באופן המאפשר לטפל ללא דיחוי בסוגיות אפשריות , לשביעות רצונם של כל הצדדים . 12 . 3 . 3 . 2 בקשות לשינוי תהליך בקרת הרכש עשוי להניב בקשות לשינוי בתכנית ניהול הפרויקט , בתכניות המשנה שלה וברכיבים אחרים כגון תכנית הב 0 י 0 של העלויות , תכנית הב 0 י 0 ללוח הזמנים ותכנית ניהול הרכש . בקשות לשינוי מעובדות לסקירה ולאישור באמצעות תהליך לביצוע בקרת שינויים משולבת . בקשות לשינוי שלא נפתרו יכולות לכלול הנחיות של הקונה או פעולות שנקט הספק , שהצד השני רואה בהן שינוי מהותי של...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ