12.3.2 בקרת רכש: כלים ושיטות

12 . 3 . 2 . 1 מערכת ניהול שינויים בחוזה מערכת ניהול השינויים בחוזה מגדירה את התהליך שלפיו אפשר לשנות את הרכש . היא כוללת את הניירת , את מערכות המעקב , את הנהלים ליישוב 0 כ 0 וכים ואת רמות הסמכות הנחוצות לאישור שינויים . מערכת ניהול השינויים בחוזה משולבת במערכת לבקרת שינויים משולבת . 12 . 3 . 2 . 2 סקרי ביצוע רכש 0 קר ביצוע רכש הוא סקירה מובנית של התקדמות הספק למסירת תכולת הפרויקט במסגרת האיכות , התקציב ולוח הזמנים , בהשוואה לחוזה . בין השאר אפשר לסקור מסמכים שהכין הספק , ביקור 1 ת של הקונה ומבדקי איכות שנערכ 1 כשהספק ביצע את העבודה . מטרת סקר הביצוע היא לזהות הצלחות או כישלונות בביצוע , התקדמות ביחס לתיאור עבודת תכולת הרכש ואי עמידה בתנאי החוזה , שמאפשרים לקונה לכמת את יכולתו או את אי-יכולתו המוכחת של הספק לבצע עבודה . אפשר לבצע את סקרי הביצוע האלה כחלק מסקירות המצב של הפרויקט , שיכללו ספקים עיקריים . 12 . 3 . 2 . 3 בחינות ומבדקים בזמן ביצוע הפרויקט אפשר לקיים בחינות ומבדקים שהקונה דורש ושהספק תומך בהן , כפי שמפורט בחוזה הרכש . מטרתם לוודא שתהליכי העבודה של הספק או התוצרים תואמים לדרי...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ