12.3.1 בקרת רכש: תשומות

12 . 3 . 1 . 1 תכנית ניהול פרויקט מתוארת בסעיף . 4 . 2 . 3 . 1 תכנית ניהול הפרויקט מתארת כיצד ינוהלו תהליכי הרכש , החל בהכנת תיעוד הרכש וכלה בסגירת החוזה . 12 . 3 . 1 . 2 מסמכי רכש מתוארים בסעיף . 12 . 1 . 3 . 3 מסמכי רכש מכילים רשומות תומכות מלאות לניהול תהליכי הרכש . המסמכים הם , בין היתר , חוזי רכש חתומים ותיאורי עבודה . 12 . 3 . 1 . 3 הסכמים מתוארים בסעיף . 12 . 2 . 3 . 2 הסכמים הם הבנות בין צדדים , ובכלל זה הבנות לגבי חובותיו של כל צד . 12 . 3 . 1 . 4 בקשות לשינוי שאושרו בקשות לשינוי שאושרו יכולות לכלול שינויים בתנאים ובהתניות של החוזה , לרבות בתכולת העבודה לרכש , בתמחור ובתיאורים של המוצרים , של השירותים או של התוצאות שיסופקו . את כל השינויים הקשורים לרכש מאשרים ומתעדים רשמית בכתב לפני היישום באמצעות תהליך בקרת הרכש . 12 . 3 . 1 . 5 דוחות ביצוע עבודה מתוארים בסעיף . 4 . 4 . 3 . 2 תיעוד הקשור לביצועי הספק כולל : תיעוד טכני - תיעוד טכני ומידע אחר שהכין הספק ושנמסר לפי תנאי החוזה ; מידע על ביצוע עבודה - דוחות ביצוע של הספק מציינים אילו תוצרים הושלמו ואילו תוצרים לא הושלמו . 12 . 3 ....  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ