תרשים ‭:12-6‬ בקרת רכש: תשומות, כלים ושיטות ותפוקות