12.3 בקרת רכש

בקרת רכש היא התהליך של ניהול קשרי רכש , מעקב אחר ביצועי החוזים וביצוע שינויים ותיקונים בחוזים לפי הצורך . התועלת העיקרית בתהליך היא בכך , שהוא מבטיח שביצוע הספק והקונה כאחד ימלאו אחר דרישות הרכש בהתאם לתנאי ההסכם המשפטי . התשומות , הכלים והשיטות והתפוקות של תהליך זה מתוארים בתרשים . 12-6 תרשים 12-7 הוא תרשים הזרימה של התהליך . גם הקונה וגם הספק ינהלו את חוזה הרכש למטרות דומות . כל אחד מהם נדרש להבטיח ששני הצדדים עומדים בהתחייבויותיהם החוזיות ושזכויותיהם המשפטיות מוגנות . האופי החוקי של הקשר החוזי מחייב את צוות ניהול הפרויקט להיות מודע להשלכות החוקיות של פעולות המתבצעות כאשר מבקרים את הרכש . בפרויקטים גדולים יותר , שיש בהם ספקים רבים , אחד ההיבטים העיקריים של ניהול החוזה הוא ניהול הממשקים בין הספקים השונים . בשל מגוון המבנים הארגוניים , ארגונים רבים מתייחסים לניהול החוזים כאל תפקיד מינהלת , שנפרד מארגון הפרויקט . אף על פי שמנהל הרכישה יכול להיות חלק מצוות הפרויקט , לרוב הוא יהיה כפוף לממונה ממחלקה אחרת . זהו בדרך כלל המצב אם הארגון המבצע גם מספק את הפרויקט עבור לקוח חיצוני . בקרת הרכש כ...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ