12.2.3 ביצוע רכישות: תפוקות

12 . 2 . 3 . 1 ספקים שנבחרו הספקים שנבחרו הם אלה שעל סמך תוצאות הערכת המענים או הצעות המחיר הוחלט כי הם נחשבים בטווח התחרותי , ושנשאו ונתנו עמם על טיוטת חוזה שתהפוך לחוזה בפועל לאחר שיחתמו עליה . לרוב , טרם החתימה תידרש ההנהלה הבכירה של הארגון לאשר כל חוזה רכש מורכב , עלות וסיכון גבוהים . 12 . 2 . 3 . 2 הסכמים הסכם הרכש כולל תנאים והתניות , ויכול לשלב סעיפים אחרים שהקונה מציין בנוגע למה שהספק אמור לבצע או לספק . באחריותו של צוות ניהול הפרויקט לוודא שכל ההסכמים נותנים מענה לצרכים הספציפיים של הפרויקט ובה בעת דבקים בקווי מדיניות הרכש הארגונית . בהתאם לתחום היישום , הסכם יכול להיקרא גם הבנה , חוזה , חוזה משנה או הזמנת רכש . ללא קשר למורכבותו של המסמך , חוזה הוא הסכם שמחייב את הצדדים מבחינה משפטית , שמחייב את הספק לספק את המוצרים , את השירותים או את התוצאות שפורטו ושמח"ב את הקונה לשלם לספק . חוזה הנו מערכת יחסים משפטית שבית המשפט יכול לאכוף . הרכיבים העיקריים במסמך החוזה הם , בין היתר : תיאור עבודה או תוצרים ; תכנית בסיס של לוח הזמנים ; דוחות ביצועים ; תקופת הביצוע ; תפקידים ותחומי אחריות ...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ