12.2.2 ביצוע רכש: כלים ושיטות

12 . 2 . 2 . 1 כנסי ספקים כנסי ספקים ( הנקראים לעתים כנסי קבלנים , כנסי מוכרים וכנסים לפני הגשת הצעות ) הם פגישות בין הקונה ובין כל הספקים האפשריים לפני הגשת מענה או הצעת מחיר . מטרת הכנסים היא לוודא שכל הספקים האפשריים מבינים היטב את דרישות הרכש , ושכל הספקים זוכים ליחס שווה . כדי להיות הוגנים , הקונים חייבים לנקוט משנה זהירות ולהבטיח שכל הספקים האפשריים ישמעו את כל השאלות של הספקים האחרים ואת כל תשובות הקונה . לרוב , הוגנות מושגת באמצעות שיטות כדוגמת איסוף שאלות הספקים או ארגון סיורי שטח לפני כנס הספקים . את התשובות לשאלות אפשר לשלב במסמכי הרכש , כתיקונים . 12 . 2 . 2 . 2 שיטות להערכת הצעות במקרה של רכש מורכב , כאשר בוחרים את הספק על פי תשובות לתבחינים משוקללים שהוגדרו מראש , מדיניות הרכש של הקונה תגדיר תהליך סקירת הערכות רשמי . טרם החתימה על החוזה , ועדת ההערכה תגיש את בחירתה לאישור ההנהלה . 12 . 2 . 2 . 3 אומדנים עצמאיים עבור פריטי רכש רבים , הארגון הרוכש יכול לבחור אם להכין אומדן עצמאי משלו או להורות לשמאי מקצועי חיצוני לאמוד את העלויות . זאת , כדי לגבש נקודת ייחוס עבור הצעות שיתק...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ