12.2.1 ביצוע רכש: תשומות

12 . 2 . 1 . 1 תכנית ני הול רכש מתוארת בסעיף 12 . 1 . 3 . 1 תכנית ניהול הרכש מתארת כיצד ינוהלו תהליכי הרכש , החל בהכנת מסמכי הרכש וכלה בסגירת החוזה . 12 . 2 . 1 . 2 מסמכי רכש מתוארים בסעיף . 12 . 1 . 3 . 3 מסמכי הרכש מספקים נתיב ביקורת לחוזים ולהסכמים אחרים . 12 . 2 . 1 . 3 תבחיני בחירת ספקים מתוארים בסעיף . 12 . 1 . 3 . 4 תבחיני בחירת הספקים יכולים לכלול מידע על היכולות הנדרשות מהספקים , על הכושר שלהם , על מועדי האספקה , על עלות המוצר , על עלות מחזור חיים , על מומחיות טכנית ועל והגישה לחוזה . 12 . 2 . 1 . 4 הצעות ספקים הצעות הספקים , שהוכנו כמענה לחבילת מסמכי רכש , יוצרות את המידע הבסיסי שבו ישתמש גוף הערכה כדי לבחור בספק ( מוכר ) אחד או יותר . 12 . 2 . 1 . 5 מסמכי פרויקט מתוארים ב 0 עיף . 11 . 5 . 3 . 2 מסמכי הפרויקט שנשקלים לרוב כוללים החלטות חוזיות הנוגעות לסיכונים , שנכללות ברשימת הסיכונים . 12 . 2 . 1 . 6 החלטות " קנה או יצר " מת 1 ארות בסעיף . 12 . 1 . 3 . 5 ארגונים הרוכשים מוצרים או שירותים מנתחים את הצורך , מזהים משאבים ולאחר מכן משווים אסטרטגיות רכש כשהם מחליטים לקנות . ארגו...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ