תרשים ‭:12-4‬ ביצוע רכש: תשומות, כלים ושיטות ותפוקות