12.2 ביצוע רכש

ביצוע רכש הוא התהליך של השגת המענה מספקים , של בחירת ה 0 פק ושל החתימה על חוזה . התועלת העיקרית בתהליך היא בכך שהוא מאפשר תיאום ציפיות של בעלי עניין פנימיים וחיצוניים באמצעות הסכמים קיימים . התשומות , הכלים והשיטות והתפוקות של תהליך זה מתוארים בתרשים . 12-4 תרשים 12-5 הוא תהליך הזרימה של התהליך . במהלך תהליך ביצוע רכש , הצוות יקבל מענים או הצעות מחיר ויישם את תבחיני הבחירה שנקבעו מראש כדי לבחור בספק אחד או יותר שמוסמך לבצע את העבודה ונחשב ספק נאות . כשמדובר בפריס' רכש עיקריים , אפשר לחזור על כל התהליך של בקשת ההצעות מספקים ושל הערכת הצעות אלה . אפשר להכין רשימה מקוצרת של 0 פקים מוסמכים על סמך הצעה קודמת . אפשר לבצע הערכה מפורטת יותר על סמך מסמך דרישות מפורט ומקיף יותר שהוגש לספקים ברשימה המקוצרת . בנוסף , בכלים ובשיטות המתוארים כאן אפשר להשתמש לבד או בשילוב לשם בחירת ספקים . אפשר להשתמש במערכת שקלול כדי : לבחור ספק יחיד שיתבקש לחתום על חוזה תקני ; לקבוע רצף משא ומתן על ידי דירוג כל ההצעות לפי ציוני ההערכה המשוקללים שכל אחת מהן קיבלה .  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ