12.1.3 תכנון ניהול רכש: תפוקות

12 . 1 . 3 . 1 תכנית ני הול רכש תכנית ניהול הרכש היא רכיב של תכנית ניהול הפרויקט המתארת כיצד ישיג צוות הפרויקט את המוצרים ואת השירותים מחוץ לארגון המבצע . היא מתארת כיצד ינוהלו תהליכי הרכש , החל בשלב הכנת מסמכי הרכש וכלה בשלב סגירת החוזה . תכנית ניהול הרכש יכולה לכלול את הדברים הבאים : סוגי חוזים רלוונטיים ; סוגיות בניהול סיכונים ; האם ישתמשו באומדנים עצמאיים והאם הם נחוצים כתבחיני הערכה ; פעולות שצוות ניהול הפרויקט רשאי לבצע בכוחות עצמו , אם יש לארגון המבצע מחלקה ייעודית לרכש או חוזים ; מסמכי רכש תקניים , במידת הצורך ; ניהול כמה ספקים ; תיאום רכש עם היבטים אחרים של הפרויקט , כגון לוחות זמנים ודוחות ביצועים ; אילוצים והנחות שעלולים להשפיע על הרכש המתוכנן ; התמודדות עם זמני האספקה הארוכים הדרושים לרכישת פריטים מסוימים מספקים , והתאמת לוח הזמנים של הפרויקט לזמן הנוסף הנחוץ לרכישת פריטים אלה ; התמודדות עם החלטות "קנה-או-יצר " וקשירתן לתהליכים של אמידת משאבי פעילות ושל הכנת לוח זמנים ; קביעה בכל חוזה של תאריכי מ 0 ירת תוצריו , ותיאום עם תהליכי הבקרה והכנת לוח הזמנים ; זיהוי צורך בערובות בי...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ