12.1.2 תכנון ניהול רכש: כלים ושיטות

12 . 1 . 2 . 1 ניתוח "קנה או-יצר " ניתוח "קנה-או-יצר " הוא 0 כניקת ניהול כללית שבה משתמשים כדי לקבוע אם עבודה מסוימת תושלם על ידי צוות הפרויקט או שמא כדאי לרכוש אותה ממקורות חיצוניים . לעתים , לארגון הפרויקט יש יכולת מסוימת , אולם הוא מחויב להשקיע אותה בפרויקטים אחרים ולכן נאלץ לרכוש אותה מגורם חיצוני כדי לעמוד בהתחייבויות לוח הזמנים . אילוצי תקציב עשויים להשפיע על החלטות "קנה-או-יצר . " אם מחליטים לקנות , יש לבצע החלטה נוספת - אם לרכוש או לחכור . ניתוח "קנה-או-יצר " חייב להתחשב בכל העלויות הנוגעות לעניין - הן עלויות ישירות והן עלויות תמיכה עקיפות . לדוגמה , צד ה " קנה " של הניתוח כולל הן את העלויות בפועל לרכישת המוצר והן את העלויות העקיפות של התמיכה בתהליך הרכש ובפריס שנרכש . בעת ניתוח הקנייה נשקלים גם סוגי החתים הזמינים . חלוקת הסיכון בין הקונה והספק קובעת את סוגי החוזים המתאימים , בעוד תנאים והתניות ספציפיים לחוזה הופכים את דרגת הסיכון שאותה נוטלים הקונה והספק לרשמית . בתחומי שיפוט מסוימים מוגדרים חוזים מסוגים אחרים . לדוגמה , סוגי חוזים המבוססים על מחויבויות הספק ולא על מחויבויות ה...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ