12.1.1 תכנון ניהול רכש: תשומות

12 . 1 . 1 . 1 תכנית ניהול פרויקט מתוארת בסעיף . 4 . 2 . 3 . 1 תכנית ניהול הפרויקט מתארת את הצורך בפרויקט , את ההצדקה שלו , את הדרישות של 1 ואת גבולותיו הנוכחיים . בין היתר , היא כוללת את המרכיבים של תכנית הבסיס לתכולה : תיאור תכולת פרויקט - תיאור תכולת פרויקט כולל את התיאור של תכולת המוצר , של השירות ושל התוצאה , את רשימת התוצרים , את תבחיני הקבלה ומידע חשוב על סוגיות טכניות או עניינים שעלולים להשפיע על אמידת העלויות . דוגמאות לאילוצים שזוהו הן תאריכי אספקה נדרשים , זמינות משאבים מיומנים ומדיניות הארגון ; מבנה תכולת עבודה - ( WBS ) מבנה תכולת העבודה מכיל את רכיבי העבודה שאפשר שיוזמנו מספק חיצוני ; מילון מבנה תכולת עבודה - מילון WBS ותיאורי העבודה המפורטים הנלווים אליו מזהים את התוצרים ומתארים את העבודה בכל רכיב של מבנה תכולת העבודה הנחוצה כדי לייצר כל תוצר . 12 . 1 . 1 . 2 תיעוד דרישות מתואר בסעיף . 5 . 2 . 3 . 1 תיעוד הדרישות יכול לכלול : מידע חשוב על דרישות הפרויקט שנשקל במהלך תכנון רכש ; דרישות עם השפעות החיות וחוקיות על בריאות , בטיחות , אבטחה , ביצועים , 0 ביבה , ביטוח , זכויות ק...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ