תרשים ‭:12-2‬ תכנון ניהול רכש: תשומות, כלים ושיטות ותפוקות