12.1 תכנון ניהול רכש

תכנון ניהול הרכש הוא התהליך לתיעוד החלטות הרכש בפרויקט , לקביעת הגישה לרכש ולזיהוי ספקים פוטנציאליים . התועלת העיקרית בתהליך היא בכך שהוא קובע אם לרכוש תמיכה מבחוץ , ואם כן , מה לרכוש , כיצד , כמה ומתי . התשומות , הכלים והשיטות והתפוקות של תהליך זה מתוארים בתרשים . 12-2 תרשים 12-3 הוא תרשים הזרימה של התהליך . תכנון ניהול הרכש מזהה את צורכי הפרויקט , שהדרך הטובה ביותר שאפשר או צריך לענות עליהם היא על ידי רכישת מוצרים , שירותים או תוצאות מחוץ לצוות הפרויקט , אל מול הצרכים שיוכל צוות הפרויקט לספק . כאשר הפרויקט משיג מוצרים , שירותים ותוצאות שנדרשים לביצוע הפרויקט מחוץ לארגון המבצע , מבצעים את כל התהליכים , מתכנון ניהול הרכש ועד סגירת הרכש עבור כל פריט שרוכשים . תהליך התכנון של ניהול הרכש כולל גם הערכת ספקים אפשריים , בייחוד אם הקונה מעוניין במידה מסוימת של השפעה או של שליטה על החלטות הרכש . יש תמיד לתת את הדעת על הגורם שאחראי לקבל או להחזיק היתרים ורישיונות מקצ 1 עיים רלוונטיים שנדרשים במסגרת החוקים , התקנות או המדיניות של הארגון עבור ביצוע הפרויקט . דרישות לוח הזמנים של הפרויקט עשויות לה...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ