12 ניהול רכש בפרויקט

ניהול רכש בפרויקט כולל את התהליכים הנדרשים בשביל לרכוש או להשיג מוצרים , שירותים או תוצאות מהסביבה החיצונית עבור צוות הפרויקט . הארגון יכול להיות הקונה או הספק של המוצרים , של השירותים או של התוצאות של פרויקט . ניהול רכש בפרויקט כולל את תהליכי ניהול החתים ובקרת השינויים הנדרשים עבור הכנת חוזים וניהולם , או הזמנות רכש שהנפיקו אנשי צוות פרויקט מוסמכים . ניהול רכש בפרויקט כולל גם בקרה של חוזים שהוציא ארגון חיצוני ( הקונה , ( הרוכש את תוצרי הפרויקט מהארגון המבצע ( הספק , ( וניהול ההתחייבויות החוזיות שהחוזה מטיל על צוות הפרויקט . תרשים 12-1 סוקר את תהליכי ניהול הרכש בפרויקט , ובהם : 12 . 1 תכנון ניהול רכש - תהליך תיעוד החלטות רכש של הפרויקט , פירוט הגישה וזיהוי ספקים אפשריים ; 12 . 2 ביצוע רכש - תהליך השגת הצעות מספקים , בחירת ספק והענקת חוזה ; 12 . 3 בקרת רכש - תהליך ניהול קשרי הרכש , מעקב אחר ביצועי החוזים וביצוע שינויים ותיקונים כנדרש ; 12 . 4 סגירת רכש - תהליך ההשלמה של כל רכישה בפרויקט . תהליכים אלה משפיעים זה על זה ועל תהליכים בתחומי ידע אחרים כפי שמתואר בהרחבה בסעיף 3 ובנספח . A 1 בת...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ