11.6.3 בקרת סיכונים: תפוקות

11 . 6 . 3 . 1 מידע על ביצוע עבודה מידע על ביצוע עבודה , כתפוקה של בקרת סיכונים , מספק מנגנון שמטרתו להודיע על קבלת ההחלטות בפרויקט ולתמוך בה . 11 . 6 . 3 . 2 בקשות לשינוי " שום תכניות לשעת חירום או מעקפים ( workarounds ) מוביל לעתים לבקשות לשינוי . את הבקשות לשינוי מכינים ומגישים לצורך תהליך הביצוע של בקרת שינויים משולבת ( סעיף . ( 4 . 5 בקשות לשינוי יכולות גם לכלול בקשות לפעולות מתקנות ולפעולות מניעה : המלצות לפעולות מתקנות - פעולות אלה מיישרות את ביצוע מלאכת הפרויקט עם התכנית לניהול הפרויקט . הן כוללות תכניות לשעת חירום ומעקפים . מעקפים הם מענים שלא תוכננו מראש , אך הם נחוצים לצורך התמודדות עם סיכונים חדשים שהתעוררו ושלא זוהו קודם לכן , או שהתקבלו באופן סביל ; המלצות לפעולות מניעה - פעולות אלה מבטיחות שביצוע מלאכת הפרויקט בעתיד יהיה מיושר עם התכנית לניהול הפרויקט . 11 . 6 . 3 . 3 עדכונים לתכנית ני הול הפרויקט אם הבקשות לשינויים שאושרו משפיעות על תהליכי ניהול הסיכונים , יש לתקן את המסמכים הנלווים המתאימים של התכנית לניהול הפרויקט ולפרסמם בשנית , כדי שישקפו את השינויים שאושרו . מרכיבי...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ