11.6.2 בקרת סיכונים: כלים ושיטות

11 . 6 . 2 . 1 הערכת סיכון מחודשת לרוב , בקרת סיכונים מובילה לזיהוי סיכונים חדשים , להערכה מחדש של סיכונים קיימים ולסגירת סיכונים לא תקפים . את מועדי ההערכה המחודשת של סיכוני הפרויקט צריך לקבוע באופן שוטף . כמות ופירוט החזרות המתאימים תלויים במידת התקדמותו של הפרויקט ביחס למטרותיו . 11 . 6 . 2 . 2 סקרי סיכונים סקרי סיכונים בוחנים ומתעדים את האפקטיביות של התגובות לסיכונים בהתמודדות עם סיכונים שזוהו ועם סיבות השורש שלהם , וכן את האפקטיביות של תהליך ניהול הסיכונים . מנהל הפרויקט אחראי להבטיח שסיקור הסיכונים ייערכו בתדירות המתאימה , כהגדרתה בתכנית לניהול סיכוני הפרויקט . אפשר לכלול סיקורי סיכונים בישיבות סקירה שגרתיות של הפרויקט , או בישיבות סיקורי סיכונים נפרדות . לפני הסיקור , יש להגדיר בבירור את צורתו ואת מטרותיו . 11 . 6 . 2 . 3 ניתוח סטיות ומגמות בתהליכי בקרה רבים נעשה שימוש בניתוחי סטיות שמטרתם להשוות בין תוצאות מתוכננות לבין תוצאות בפועל . לצורך בקרת הסיכונים , יש לסקור מגמות בביצוע הפרויקט בעזרת מידע על ביצועים . אפשר להיעזר בניתוח ערך מזוכה ובשיטות אחרות לניתוח סטיות ומגמות בפרויק...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ