11.6.1 בקרת סיכונים: תשומות

11 . 6 . 1 . 1 תכנית ניהול פרויקט מתוארת בסעיף . 4 . 2 . 3 . 1 התכנית לניהול פרויקט כוללת את התכנית לניהול סיכונים , ומספקת הנחיות למעקב ולבקרת סיכונים . 11 . 6 . 1 . 2 רשימת סיכונים מתוארת בסעיף . 11 . 2 . 3 . 1 ברשימת הסיכונים יש תשומות חשובות שכוללות את סיכונים שזוהו ואת האחראים להם , תגובות מוסמכות לסיכונים , פעולות בקרה לאמידת תכליתיותן של תגובות לסיכונים , תגובות לסיכונים , פעולות יישום מוגדרות , תסמינים ואותות אזהרה של סיכונים , סיכונים שיור"ם ומשניים , רשימת מעקב אחר סיכונים בעדיפות נמוכה ועתודות לשעת חירום של זמן ועלות . רשימת המעקב נכללת ברשימת הסיכונים ומספקת רשימה של סיכונים בעדיפות נמוכה . 11 . 6 . 1 . 3 נתוני ביצוע עבודה מתוארים בסעיף . 4 . 3 . 3 . 2 נתוני ביצוע העבודה הקשורים לתוצאות ביצועים שונות שעשויות להיות מושפעות מסיכונים הם , בין היתר : סטטוס תוצרי הפרויקט ; התקדמות לוח זמנים ; עלויות שנגרמו . 11 . 6 . 1 . 4 דוחות ביצוע עבודה מתוארים בסעיף . 4 . 4 . 3 . 2 דוחות ביצוע העבודה נוטלים מידע ממדדי הביצוע ומנתחים אותו כדי לספק מידע על ביצוע עבודות הפרויקט , ובכלל זה ניתו...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ