תרשים ‭:11-21‬ בקרת סיכונים: תרשים זרימה של התהליך