תרשים ‭:11-20‬ בקרת סיכונים: תשומות, כלים ושיטות ותפוקות