11.6 בקרת סיכונים

בקרת סיכונים היא התהליך של יישום תכניות מענה לסיכונים , מעקב ארור סיכונים שזוהו , שליטה על סיכונים שיוריים , זיהוי סיכונים חדשים והערכת התכליתיות של תהליך הסיכון במהלך כל הפרויקט . התועלת העיקרית בתהליך היא בכך , שהוא משפר את יעילות הגישה לסיכון במהלך כל מחזור חיי הפרויקט , כדי למטב את המענים לסיכון באופן מתמשך . התשומות , הכלים והשיטות והתפוקות של תהליך זה מתוארים בתרשים . 11-20 תרשים 11-21 הוא תרשים הזרימה של התהליך . בזמן מחזור חיי הפרויקט מבצעים את המענים המתוכננים לסיכונים הנכללים ברשימת הסיכונים , אך יש להמשיך ולעקוב אחר מלאכת הפרויקט כדי לאתר סיכונים חדשים , סיכונים משתנים וסיכונים מיושנים . בתהליך בקרת סיכונים נעשה שימוש בשיטות , כגון ניתוח סטיות ומגמות , שמחייבות להיעזר בנתוני ביצועים שהופקו בזמן ביצוע הפרויקט . מטרות אחרות של תהליך בקרת סיכונים הן : לברר אם הנחות הפרויקט עדיין תקפות ; לברר אם הניתוח מראה שסיכון שהוערך השתנה או חלף ; לברר אם עובדים לפי מדיניות ונוהלי ניהול סיכונים ; לברר אם יש להתאים לסיכוני הפרויקט העדכניים את עתודות העלות והזמן לשעת חירום . בקרת הסיכונים עשו...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ