11.5.3 תכנון מענים לסיכון: תפוקות

11 . 5 . 3 . 1 עדכונים למסמכי ני הול פרויקט רכיבי התכנית לניהול פרויקט שעשויים להתעדכן כתוצאה מביצוע תהליך זה הם , בין היתר : תכנית ניהול לוח זמנים - מעדכנים את התכנית לניהול לוח הזמנים כדי שתשקף שינויים בתהליך או בשיטה שגורמים המענים לסיכונים . בעדכון עשויים להיות שינויים בגבולות הסיבולת או בהתנהגות , הקשורים להעמ 0 ה או להרולקת משאבים או עדכונים לאסטרטגיית לוח הזמנים ; תכנית ניהול עלויות - מעדכנים את התכנית לניהול עלויות כדי שתשקף שינויים בתהליך ובשיטות שגורמים המענים לסיכונים . בעדכון עשויים להיות שינויים בגבולות הסיבולת או בהתנהגות הקשורים לחשבונאות עלות , למעקב ולדיווחים וכן שינויים באסטרטגיית התקציב ובאופן צריכת העתודות לשעת חירום ; תכנית ניהול איכות - מעדכנים את התכנית לניהול איכות כדי שתשקף שינויים בתהליך ובשיטות שגורמים המענים לסיכונים . בעדכון עשויים להיות שינויים בגבולות הסיבולת או בהתנהגות הקשורים לדרישות , להבטחת האיכות או לבקרת האיכות וכן שינו"ם בתיעוד הדרישות ;  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ