11.5.2 תכנון מענים לסיכון: כלים ושיטות

קיימות כמה אסטרטגיות מענה לסיכון . עבור כל סיכון יש לבחור את האסטרטגיה או את תמהיל האסטרטגיות , שיהיו תכליתיות בסבירות המרבית . אפשר להשתמש בכלים לניתוח סיכונים , כגון ניתוח עץ החלטות ( סעיף , ( 11 . 4 . 2 . 2 כדי לבחור את המענים המתאימים ביותר . לפי הצורך , מכינים פעולות מיוחדות כדי ליישם את האסטרטגיה , לרבות אסטרטגיות ראשיות ואסטרטגיות גיבוי . אפשר להכין תכנית גיבוי למקרה שמגלים שהאסטרטגיה שנבחרה אינה תכליתית לחלוטין , או למקרה שמתממש סיכון שמשלימים איתו . יש לסקור גם את הסיכונים המשניים . סיכונים משניים הם סיכונים שמתעוררים כתוצאה ישירה של יישום המענה לסיכון . לרוב , מקצים עתודה לשעת חירום עבור זמן או עלות . אם מכינים אותה , היא עשויה לזהות את התנאים שבהם ייעשה בה שימוש . 11 . 5 . 2 . 1 אסטרטגיות לסיכונים שליליים או איומים שלוש אסטרטגיות , שעוסקות בדרך כלל באיומים או בסיכונים שהתממשותם עשויה להשפיע באופן שלילי על מטרות הפרויקט , הן הימנעות , העברה ושיכוך . באסטרטגיה הרביעית , קבלה , אפשר להשתמש גם עבור סיכונים שליליים או איומים , וגם עבור סיכונים חיוביים או הזדמנויות . לכל אחד מהמענ...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ