11.5.1 תכנון מענים לסיכון: תשומות

11 . 5 . 1 . 1 תכנית ניהול סיכונים מתוארת בסעיף . 11 . 1 . 3 . 1 רכיבים חשובים של התכנית לניהול סיכונים הם תפקידים ותחומי אחריות , הגדרות לניתוח סיכונים , מועדי סקירות ( ומועדי גריעת סיכונים מהסקירות ) וספי סיכון עבור סיכונים נמוכים , ממוצעים וגבוהים . ספי הסיכון מסייעים בזיהוי הסיכונים שמחייבים מענים מיוחדים . 11 . 5 . 1 . 2 רשימת סיכונים מתוארת בסעיף . 11 . 2 . 3 . 1 ברשימת הסיכונים נכללים סיכונים שזוהו , סיבות שורש של סיכונים , רשימות של מענים אפשריים , אחראים על מענה לסיכונים , תסמינים וסימני אזהרה , הדירוג היחסי או התעדוף של סיכוני הפרויקט , סיכונים שיש לתת עליהם מענה בזמן הקרוב , רשימת סיכונים למענים וניתוחים נוספים , מגמות בתוצאות הניתוח האיכותי ורשימת מעקב , שהיא רשימה של סיכונים בעדיפות נמוכה שכלולה ברשימת הסיכונים .  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ