תרשים ‭:11-19‬ תכנון מענים לסיכון: תרשים זרימה של התהליך