תרשים ‭:11-18‬ תכנון מענים לסיכון: תשומות, כלים ושיטות ותפוקות